Record details

Title
    13. Kvartér 2007
Editor
    Ivanov, M.
    Roszková, A.
Publisher
    Ústav geologických věd PřF MU, ČGS
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2007
Country
    Česká republika
Title keyword
    13
    2007
    Kvartér
Articles from monograph
    Geomorfologické aspekty vývoje reliéfu údolí střední Svratky
    Kvartérní modelace a tvary v NPR Pulčín-Hradisko (Javorníky, Česká republika)