Record details

Title
    14. KVARTÉR 2008. Brno, 27.11.2008 - Sborník abstrakt
Publisher
    Přírodovědecká fakulta MU, Brno
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2008
Title keyword
    14
    27.11.2008
    2008
    Abstrakt
    Brno
    KVARTÉR
    Sborník
Articles from monograph
    Deglaciační fáze prvního sálského zalednění v Moravské bráně
    Gravettienské sídlisko v Trenčianskych Bohuslaviciach - výskum v roku 2008
    Výzkum a průzkum časně mladopaleolitických lokalit na východním okraji Brněnské kotliny