Record details

Title
    150 let Geografie na UK v Praze (Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference "150 let geografie na UK", Praha-Albertov 6, 10. a 11.11.2006)
Editor
    Chromý, P.
    Treml, V.
Publisher
    Univerzita karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, geografická sekce
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2006
Title keyword
    10
    11.11.2006
    150
    Abstraktů
    Geografické
    Geografie
    Konference
    Let
    Mezinárodní
    Praha-Albertov
    Praze
    Sborník
    UK
Articles from monograph
    Geografie malých měst
    Příklady materiálních památek historických povodní středoevropského prostoru
    Rozvojové zájmy českého pohraničí (například Orlicka)
    Socio-spatial Consequences of Demographic Changes in East Central European Cities
    Současné strukturální a funkční problémy centrálních a subcentrálních zón velkých měst (Na příkladu čtyř evropských měst: Bologna, Lipsko, Ljubljana a León)
    Změny krajiny Tišnovska ve vojenských kartografických výstupech