Record details

Title
    16. kvartér 2010
Publisher
    Ústav geologických věd PřF MU, Česká geologická společnost
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2010
Title keyword
    16
    2010
    Kvartér
Articles from monograph
    The Bohemian Paradise Geopark - biostratigraphical research of organic sediments