Record details

Title
    18. kvartér : sborník abstrakt
Publisher
    Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity ; Česká geologická společnost
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2012
Country
    Česká republika
Title keyword
    18
    Abstrakt
    Kvartér
    Sborník
Articles from monograph
    Aktuání paleomagnetické poznatky z průhonické laboratoře
    The presence of glass microspheres with lechatelierite in sedimentary layers dating to 12,900 yeares ago
    Skleněné útvary uprostřed možného kráteru v Bolívii, Iturralde; nový druh materiálu svědčící o události impaktu nízkohustotního meteoritu