Record details

Title
    19.celostátní konference Zakládání staveb Brno 1991
Publisher
    Dům techniky ČSVTS
Pub. place
    Brno
Pub. date
    1991
Country
    Československo
Title keyword
    19.celostátní
    1991
    Brno
    Konference
    Staveb
    Zakládání
Articles from monograph
    Ekologie při těžbě nerostných surovin pomocí trhacích prací
    Geotechnické aspekty zemědělských staveb
    Geotechnické problémy ukládání odpadů
    Možnosti geotechniky při prevenci škod způsobených stavební činností na životním prostředí
    Nebezpečí ztekucení svahů odkališť
    Optimalizace svahů
    Skládka toxických odpadů Spolana Neratovice
    Těsnicí podzemní stěny jako ochrana podzemních vod
    Ukládání elektrárenských odpadů a hlušiny v Ostravsko-karvinském revíru a ve světě
    Výběr místa investiční akce a střety zájmů (z hlediska ŽP)
    Využití litosféry pro zlepšení životního prostředí - možnosti a realita