Record details

Title
    3. národní speleologický kongres : rozšířená abstrakta
Editor
    Geršl, M.
Publisher
    Zdeněk Motyčka-ZM Production
Pub. place
    Kuřim
Pub. date
    2004
Country
    Česká republika
Title keyword
    Abstrakta
    Kongres
    Národní
    Rozšířená
    Speleologický
Articles from monograph
    Datování jeskynních sedimentů a rekonstrukce krasové morfologie Nízkých Tater
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (Moravský kras)