Record details

Title
    6. národní konference s mezinárodní účastí Biomechanika člověka 96
Publisher
    ÚTAM AV ČR
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1996
Country
    Česká republika
Title keyword
    96
    Biomechanika
    člověka
    Konference
    Mezinárodní
    Národní
    účastí
Articles from monograph
    Některé in vitro zkoušky C/C kompozitů