Record details

Title
    6. paleontologický seminář - sborník příspěvků
Editor
    Lehotský, T.
Publisher
    Universita Palackého
    Univerzita Palackého
Pub. place
    Olomouc
Pub. date
    2005
ISBN
    80-244-1111-3
Country
    Česká republika
Title keyword
    Paleontologický
    Příspěvků
    Sborník
    Seminář
Articles from monograph
    Mikrobiostratigrafický výzkum svrchnokřídových sedimentů gosauské skupiny Severních vápencových Alp v Rakousku
    Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve
    Revize křídových mechovek popsaných Prantlem (1938)
    Tafonomie echinodermat štramberské spodní křídy
    Terciérní mechovky z vrtu VK1 Vranovice
    Tournaiské radiolárie z lokality Mokrá u Brna
    Zajímavosti svrchnosilurských konodontových faun z Barrandienu