Record details

Title
    Acta Carsologica Slovaca./Slovenský kras. 39
Editor
    Lalkovič, M.
    Zacharov, M.
Publisher
    Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Pub. place
    Liptovský Mikuláš
Pub. date
    2001
Country
    Slovensko
Title keyword
    39
    Acta
    Carsologica
    Kras
    Slovaca./Slovenský
Articles from monograph
    Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica
    Příspěvek k historii použití termínů hydrotermální kras, gejzírový krápník a vadózní zóna