Record details

Title
    Aktualizace Krajské surovinové politiky Zlínského kraje-verifikace a aktualizace kap.č.14 Požadavky na vymezení ploch pro těžbu a ochranu nerostných surovin návrhu zadání ÚPN VÚC ZK a kap.č.15 Nerostné bohatství a vymezení ploch přípustných pro dobývání
Author
   Bezuško, Petr
   Foukal, Radomír
   Godány, Josef
   Hroch, Libor
   Krajíček, Libor
   Kramolišová, Pavla
   Ney, Ota
   Pecina, Vratislav
   Rambousek, Petr
   Starý, Jaromír
   Štrupl, Vítek
Pub. date
    2007
Physical description
    52 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    Aktualizace
    Bohatství
    Dobývání
    Kap.č.14
    Kap.č.15
    Kraje-verifikace
    Krajské
    Návrhu
    Nerostné
    Nerostných
    Ochranu
    Ploch
    Politiky
    Požadavky
    Přípustných
    Surovin
    Surovinové
    Těžbu
    ÚPN
    VÚC
    Vymezení
    Zadání
    ZK
    Zlínského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014