Record details

Title
    Analýza aplikace environmentálních principů trvale udržitelného rozvoje při využívání nerostných zdrojů v členských státech EU
Other titles
    Analysis of application of environmental principles of sustainable development at the exploitation of mineral resources in the EC countries
    Application of environmental principles of sustainable development at the exploitation of mineral raw materials in the European Union countries.
Author
   Knésl, Ilja
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2000
Physical description
    80 s.
Language
    česky
Publication type
    ostatni
    výzkumná zpráva oponovaná
Notes
    Objednatel: Český geologický ústav
    Verze: ?
Thesaurs term
    environmental principles, sustainable development, mineral raw materials, European Union countries
    Sustainable development, European Union, Czech republic
Title keyword
    Analýza
    Aplikace
    členských
    Environmentálních
    EU
    Nerostných
    Principů
    Rozvoje
    Státech
    Trvale
    Udržitelného
    Využívání
    Zdrojů
Abstract (in czech)
   Předložená studie shrnuje data, která byla v průběhu krátké doby řešení projektu možné získat z domácích zdrojů a zejména pak data získaná v průběhu osobní návštěvy a konzultací v orgánech EU (European Commission DG Enterprise) a s odborníky z těžařských asociací (EUROMINES - European Association of Mining Industries, EAA ? European Aluminium Association) přímo v centru Evropské unie v Bruselu.

   Předložená studie má osm kapitol včetně použité literatury. V úvodu je popsán důvod vzniku této studie. Trvale udržitelný rozvoj je takový, který uspokojuje potřeby současné generace bez toho, aniž by omezoval uspokojování potřeb budoucích generací.Dále je zde uveden vývoj vzniku termínu trvale udržitelného rozvoje a jeho současná definice. Tento termín je rovněž nedílnou součástí nedávno schválené surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, přijaté usnesením vlády ČR.
Abstract (in english)
   Analysis of application of environmental principles of sustainable development at the exploitation of mineral resources in the EC countries

   Application of environmental principles of sustainable development at the exploitation of mineral raw materials in the European Union countries.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014