Record details

Title
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice
Editor
    Kaláb, Z.
Publisher
    UGN AV ČR
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    1996
Country
    Česká republika
Title keyword
    Analýza
    Dat
    Geofyzice
    Inženýrské
    Seismologii
Articles from monograph
    Komplexní seismická inverze
    Lokální seismická síť Mednet
    Rychlý odhad mechanismu ohniska inverzí amplitud