Record details

Title
    Analýza kostí končetin mladopaleolitické populace z Dolních Věstonic
Other titles
    Analysis of Extremity Bones from the Upper Palaeolithic Human Population at Dolní Věstonice
Author
   Fišáková, Miriam
Pub. date
    1999
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Title keyword
    Analýza
    Dolních
    Končetin
    Kostí
    Mladopaleolitické
    Populace
    Věstonic
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012