Record details

Title
    Analýza stavu využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin v regionech ČR - závěrečná zpráva plnění úkolu č. 4 Surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů
Author
   Lhotský, Pavel
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    Analýza
    č
    ČR
    Druhotných
    Nerostných
    Oblasti
    Plnění
    Politiky
    Regionech
    Stavu
    Surovin
    Surovinové
    úkolu
    Včetně
    Využívání
    Závěrečná
    Zdrojů
    Zpráva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014