Record details

Title
    Analýza využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin, v regionech ČR - Regionální surovinová politika - Kraj Olomouc
Other titles
    Analyses of the utilization of mineral materials, including the secondary raw materials, in the regions of the Czech Republic ? Regional raw material policy ? Region Olomouc
Author
   Eliášová, Helena
   Godány, Josef
   Havránek, Jindřich
   Mašek, Dalibor
   Rambousek, Petr
   Večeřa, Josef
Pub. date
    2002
Physical description
    118 s.
Language
    česky
Publication type
    výzkumná zpráva oponovaná
Notes
    Objednatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Thesaurs term
    raw materials ? protection, collisions, reserves
Title keyword
    Analýza
    ČR
    Druhotných
    Kraj
    Nerostných
    Olomouc
    Politika
    Regionální
    Regionech
    Surovin
    Surovinová
    Včetně
    Využívání
Abstract (in czech)
   Práce shrnuje problematiku nerostného bohatství Olomouckého kraje, upozorňuje na omezení jeho využití a na základě analýzy těžby a potřeb vymezuje perspektivní území pro těžbu do roku 2050.
Abstract (in english)
   Analyses of the utilization of mineral materials, including the secondary raw materials, in the regions of the Czech Republic ? Regional raw material policy ? Region Olomouc
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014