Record details

Title
    Analysis of application of environmental principles of sustainable development at the exploitation of mineral resources in the EC countries
Other titles
    Analýza aplikace environmentálních principů trvale udržitelného rozvoje při využívání nerostných zdrojů v členských státech EU