Record details

Title
    Application of environmental principles of sustainable development at the exploitation of mineral raw materials in the European Union countries.
Other titles
    Analýza aplikace environmentálních principů trvale udržitelného rozvoje při využívání nerostných zdrojů v členských státech EU