Record details

Title
    Arrangement and exploitation of geophysical data acquired at the expenses of the state budget - phase 2004. Final report on a geological work project for the Ministry of Environment.
Other titles
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu, etapa 2004. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP