Record details

Title
    Atmosféra 21. storočia, organizmy a ekosystémy. Bioklimatologické pracovné dni 1999. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
Publisher
    Technická univerzita
Pub. place
    Zvolen
Pub. date
    1999
Country
    Slovensko
Title keyword
    21
    1999
    Atmosféra
    Bioklimatologické
    Dni
    Ekosystémy
    Konferencie
    Medzinárodnej
    Organizmy
    Pracovné
    Referátov
    Storočia
    Vedeckej
    Zborník
Articles from monograph
    Atmogeochemické pole a jeho vztah ke geofyzikálním a meteorologickým parametrům