Record details

Title
    Badania sejsmicznosci w kopalniach. Materialy 23. Polsko-Czesko-Slowackiej konferencji Ustroň-Zawodzie, 21-22 pazdziernik 1994 r
ISBN
    83-85173-51-X
Country
    Polsko
Title keyword
    21-22
    23
    1994
    Badania
    Konferencji
    Kopalniach
    Materialy
    Pazdziernik
    Polsko-Czesko-Slowackiej
    Sejsmicznosci
    Ustroň-Zawodzie
Articles from monograph
    Short note on automatic location of seismic events