Record details

Title
    Bazeny Srodgorskie
Publisher
    Wind Wroclaw
Pub. place
    Wroclaw
Pub. date
    2008
ISBN
    978-83-922330-2-2
Title keyword
    Bazeny
    Srodgorskie
Articles from monograph
    Budowa Geologiczna okolic Brna i rowu Boskovic