Record details

Title
    Biostratigrafie paleozoika na jihovýchodní Moravě
Publisher
    Moravské naftové doly
Pub. place
    Hodonín
Pub. date
    1981
Country
    Československo
Title keyword
    Biostratigrafie
    Jihovýchodní
    Moravě
    Paleozoika
Articles from monograph
    Biostratigrafie famenu a spodního karbonu v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Biostratigrafie paleozoika v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Devonští tabulátní koráli z hlubokých vrtů v oblasti "Jih"
    Faciální vývoj famenských a visénských karbonátů v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Karbonská makrofauna a makroflóra z vrtu Uhřice-7
    Rozšíření a stratigrafický význam stromatoporoideí a mikrofosílií v devonských vápencích (givetu a frasnu) v hlubokých vrtech jižně a jihovýchodně od Brna
    Rugosní koráli paleozoika svahů Českého masívu v oblasti "Jih"