Record details

Title
    Biotopy České republiky, biologická olympiáda 1999-2000, 34. ročník, přípravný text pro kategorie A, B, Institut dětí a mládeže MŠMT ČR v nakladatelství Vesmír, Praha 1999, 94 stran, náklad 3000 výtisků, neprodejná publikace
Author
   Sádlo, Jiří
   Storch, David
Title keyword
    34
    94
    1999
    1999-2000
    3000
    Biologická
    Biotopy
    České
    ČR
    Dětí
    Institut
    Kategorie
    Mládeže
    MŠMT
    Náklad
    Nakladatelství
    Neprodejná
    Olympiáda
    Praha
    Přípravný
    Publikace
    Republiky
    Ročník
    Stran
    Text
    Vesmír
    Výtisků