Record details

Title
    Borehole climatology. A new method on how to reconstruct climate
Author
   Bodri, L.
   Čermák, Vladimír
Publisher
    Elsevier
Pub. place
    Amsterdam
Pub. date
    2007
ISBN
    978-0-08-045320-0
Physical description
    335 s.
Language
    anglicky
Country
    Nizozemsko
Publication type
    monografie
Notes
    Překlad názvu: Vrtná klimatologie: Nová metoda jak rekonstruovat klimatické změny
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    borehole climatology
    paleoclimate reconstruction
    subsurface temperature
Title keyword
    Borehole
    Climate
    Climatology
    Method
    New
    Reconstruct
Abstract (in czech)
   Kniha Vrtná klimatologie podává přehled různých paleoklimatických metod a na jejich základě představuje novou metodu. V knize je vysvětleno, jak ze současného rozložení teploty pod zemským povrchem je možno stanovit to, co se odehrálo v minulosti na povrchu Země, a jak této metody je možno prakticky využít.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013