Record details

Title
    Carbon Dioxide Geological Storage Potential of Deep Saline Aquifers of the Central Bohemian Upper Palaeozoic Basin, Czech Republic. POSTER - 70th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE europec 2008, 9-12 June 2008, Nuova Fiera di Roma
Other titles
    Potenciál hlubinných akviferů středočeského permokarbonu pro ukládání CO2. POSTER - 70th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE europec 2008, 9-12 June 2008, Nuova Fiera di Roma
Author
   Hladík, Vít
   Lojka, Richard
   Tasáryová, Zuzana
Pub. date
    2008
Language
    anglicky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    carbon dioxide geological storage, gas sequestration, deep saline aquifers
Title keyword
    9-12
    70th
    2008
    Aquifers
    Basin
    Bohemian
    Carbon
    Central
    Conference
    Czech
    Deep
    Di
    Dioxide
    EAGE
    Europec
    Exhibition
    Fiera
    Geological
    Incorporating
    June
    Nuova
    Palaeozoic
    POSTER
    Potential
    Republic
    Roma
    Saline
    SPE
    Storage
    Upper
Abstract (in czech)
   CCS je nástrojem redukce skleníkových plynů v atmosféře a zmírnění klimatických změn. CCS představuje důležité téma výzkumu a vývoje v EU. Studie středočeského permokarbonu se zaměřením na pánevní depocentra - žatecké, severovýchodní roudnické, a mnichovohradišťské, je prezentována tímto posterem. Svrchnopaleozoická výplň těchto depocenter je překryta křídovými a terciérními sedimenty, tudíž jsou permokarbonské akvifery v dostatečných hloubkách. Severovýchodní část roudnického depocentra je předmětem probíhajícího výzkumu. Vyhodnocení potenciálu akviferů žateckého a mnichovohradišťského depocentra pro ukládání CO2 jsou prezentovány tímto posterem.
Abstract (in english)
   Carbon dioxide capture and storage (CCS) - a tool for reduction of greenhouse gas content in the atmosphere and thus for climate change mitigation - appeared as an important research & development topic in the new EU Member States and Associated Candidate Countries, incl. the Czech Republic. The Central Bohemian Upper Palaeozoic Basin (CBUPB) study presented here, focused on areas of the Žatec, of the NW part of the Roudnice, and of the Mnichovohradiště Basin. Upper Palaeozoic fill of these sub-basins is overlied by Cretaceous and Tertiary sedimentary rocks and saline aquifers are situated at sufficient depths. The NW part of the Roudnice Basin is subject of contemporaneous research. Assessment of potential for CO2 geological storage in Žatec and Mnichovohradišťě Basin is presented in this paper.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014