Record details

Title
    Chemické listy . 102/8
Publisher
    Česká společnost chemická
Pub. place
    Olomouc
Pub. date
    2008
Country
    Česká republika
Title keyword
    102/8
    Chemické
    Listy
Articles from monograph
    Characterization of the brown coal after microwave-assisted extraction
    Evaluation of mesophase properties by microscopy, thermal analysis and FT-IR spectroscopy
    Komplexní posouzení vlivu fyzikálně-chemických vlastností hornin na jejich tepelnou roztažnost
    Sorpce alkylamoniových kationtů na montmorillonit