Record details

Title
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2123 - simulace ukládání popílku do zaplavených prostor
Author
   Anger, Ladislav
   Jenikovská, Eva
   Trčková, Jiřina
   Včelová, Irena
Publisher
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2001
Physical description
    19 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Překlad názvu: Flake ashes mixture behaviour during their deposition to the cavern type of large leaks. Physical model 2123 - simulation of flake ashes deposition into the flooding space
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Title keyword
    2123
    Chování
    Do
    Dutin
    Fyzikální
    Model
    Popílkových
    Popílku
    Prostor
    Simulace
    Směsí
    štěrbin
    Typu
    Ukládání
    Velkých
    Zaplavených
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012