Record details

Title
    Dílčí zpráva VIII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
Author
   Georgiovská, Lucie
   Koníček, Petr
   Patočka, M.
   Ptáček, Jiří
   Souček, Kamil
   Staš, Lubomír
   Vavro, Leona
   Vavro, Martin
   Waclawik, Petr
Publisher
    DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem, odštěpný závod GEAM
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2013
Physical description
    52 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Autoři celkem: 9
    Projekt: N
    Překlad názvu: Progress report on the project VIII/2013 Quality Assessment HM and geotechnical exploration plan for the construction of underground gas storage Milasín-beech - List of works on the project and an evaluation of the results for the third quarter of 2013
Subject category
    gas storage
    geomechanics
    geotechnical survey
Title keyword
    2013
    čtvrtletí
    Dílčí
    Dosažených
    Geotechnický
    HM
    Hodnocení
    Kvality
    Milasín-Bukov
    Plynu
    Podzemního
    Prací
    Projektu
    Průzkum
    Roku
    Třetí
    VIII/2013
    Vybudování
    Výčet
    Výsledků
    Záměr
    Zásobníku
    Zhodnocení
    Zpráva
Abstract (in czech)
   Na základě smlouvy č. G1042011 se zadavatelem fy DIAMO, státní podnik Stráž pod Ralskem, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka byla vypracována tato dílčí zpráva, která sumarizuje výčet prací, uvádí a hodnotí dosažené poznatky a výsledky prací za období červenec až září roku 2013, týkající se hodnocení kvality horninového masivu a geotechnického průzkumu pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu.
Abstract (in english)
   Based on Contract No. G1042011 with the client fy DIAMO state enterprise Stráž, branch GEAM Lower Rožínka was prepared this interim report, which summarizes the list of works, presents and assesses the findings and results for the period July to September 2013, concerning the evaluation of rock mass quality and geotechnical survey was intended to build an underground gas storage facility.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014