Record details

Title
    Definování postupů a nástrojů terénního geofyzikálního (karotážního) výzkumu pole vzdálených interakcí. DZZ 2.2., část 6
Author
   Procházka, Josef
Pub. date
    2008
Physical description
    81 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    2.2
    Definování
    DZZ
    Geofyzikálního
    Interakcí
    Karotážního
    Nástrojů
    Pole
    Postupů
    Terénního
    Výzkumu
    Vzdálených
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014