Record details

Title
    Definování postupů a nástrojů terénního hydrogeologického a hydrochemického výzkumu pole vzdálených interakcí
Author
   Budkovský, Jan
   Holeček, Jan
   Pačes, Tomáš
   Rukavičková, Lenka
Pub. date
    2008
Physical description
    64 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    Definování
    Hydrochemického
    Hydrogeologického
    Interakcí
    Nástrojů
    Pole
    Postupů
    Terénního
    Výzkumu
    Vzdálených
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014