Record details

Title
    Dionýz Štúr, geológ, paleontológ, botanik, slovenský národovec (1827-1893) : zborník referátov zo seminára uskutočneného dňa 7.10.1993 venovaného pamiatke 100. výročia úmrtia Dionýza Štúra : bibliografia Dionýza Štúra
Publisher
    Geologický ústav Dionýza Štúra
Pub. place
    Bratislava
Pub. date
    1994
ISBN
    80-85314-34-7
Country
    Slovensko
Title keyword
    7.10.1993
    100
    1827-1893
    Bibliografia
    Botanik
    Dionýz
    Dionýza
    Dňa
    Geológ
    Národovec
    Paleontológ
    Pamiatke
    Referátov
    Seminára
    Slovenský
    Štúr
    Štúra
    úmrtia
    Uskutočneného
    Venovaného
    Výročia
    Zborník
    Zo
Articles from monograph
    Činnost Dionýza Štúra v českých zemích