Record details

Title
    Dobrá Voda - geofyzikální měření. Mikrogravimetrický průzkum starých důlních děl.
Other titles
    Dobrá Voda - geophysical measurement. Microgravity survey of old mine workings.
Author
   Blecha, Vratislav
Pub. date
    2004
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    geophysics
    microgravity survey
    mine workings
Title keyword
    Děl
    Dobrá
    Důlních
    Geofyzikální
    Měření
    Mikrogravimetrický
    Průzkum
    Starých
    Voda
Abstract (in czech)
   Mikrogravimetrické vyhledávání starých důlních děl na lokalitě určené pro výstavbu
Abstract (in english)
   Microgravity survey of old mine workings at the construction site
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012