Record details

Title
    Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium
Editor
    Kožušníková, A.
Publisher
    ÚGN AV ČR
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    1999
Country
    Česká republika
Title keyword
    2nd
    4th
    1999
    About
    Carboniferous
    Conference
    Czech-Polish
    Documenta
    Geomechanical
    Geonica
    Sedimentology
    Symposium
Articles from monograph
    Chemické složení uhelných tonsteinů, brousků a tufitů ostravského souvrství české části hornoslezské pánve
    Hornina jako porézní prostředí: Plynopropustnost za trojosého stavu napjatosti
    Large scale mathematical modelling of the effects of mining with GEM3/HPC software
    Měření silového zatížení svorníkové výztuže vstupního portálu tunelu Branisko aparaturou Maihak
    Model of burial and thermal history, compaction, coalification and gas generation in the Upper Silesian basin - examples from boreholes Štramberk and Tyra
    Monitorování akustické emise při laboratorních zkouškách horninových zkušebních těles v prostém tlaku
    Obzor tzv. páskovaného jílovce v petřkovických vrstvách (spodní namur) ČHP, jeho sedimentární stavba, petrografie a mineralogie a možný význam pro litostratigrafickou korelaci
    Příspěvek ke stanovení seismické energie důlních otřesů
    Radioaktivita tmavých jílovců středního a svrchního visé Nízkého Jeseníku
    Rock Cutting
    Sapropelity české části hornoslezské pánve (namur, westphal A)
    Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech hornoslezské pánve
    Uhelný tonstein ve sloji 13a (037.1) v petřkovických vrstvách ostravského souvrství v dobývacím prostoru Staříč Dolu Paskov
    Výběr zkušebních metod pro zjištění přilnavosti dvousložkových polyuretanových injektážních pryskyřic k povrchu hornin
    Výskyt antracitu ve středním a svrchním visé Nízkého Jeseníku
    Využití PFC 2D k numerickému modelování v geomechanice
    Vztah střední odraznosti vitrinitu Ro k obsahu prchavé hořlaviny v hořlavině Vdaf černých uhlí české části hornoslezské pánve