Record details

Title
    Documenta geonica 2002. The 5th Czech and Polish conference Geology of the Upper Silesian Basin
Editor
    Kožušníková, Alena
Conference
    Geologie hornoslezské pánve/5. : 06.11.2002-08.11.2002 : Ostrava, Česká republika)
Publisher
    Peres Publishers
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2002
ISBN
    80-86360-30-X
Physical description
    226 s.
Language
    anglicky
    česky
    polsky
Country
    Česká republika
Publication type
    konferenční sborník (zahraniční konference)
Notes
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    geology
    Upper Silesian Basin
Title keyword
    5th
    2002
    Basin
    Conference
    Czech
    Documenta
    Geology
    Geonica
    Polish
    Silesian
    Upper
Abstract (in czech)
   V rámci konference jsou prezentovány příspěvky zabývající se rozsáhlou problematikou - sedimentárním vývojem v hornoslezské pánvi, novými mapami celé pánve, korelací, datováním, palynologií a fyzikálními vlastnostmi hornin, zejména uhlí.
Abstract (in english)
   Presented papers of conference deal with wide problems - sedimentary evolution of the Upper Silesian Basin, new maps of the whole basin, correlation, dating, palynology and physical properties of rocks particularly coal.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012