Record details

Title
    Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí - Sborník příspěvků
Publisher
    Masarykova univerzita
Pub. place
    Brno
Pub. date
    1997
ISBN
    80-210-1714-7
Country
    Česká republika
Title keyword
    Dynamika
    Kontinentálního
    Marinního
    Prostředí
    Příspěvků
    Sborník
    Vztahů
Articles from monograph
    Ichnofosílie visé jesenického kulmu: výzkum pro rekonstrukci sedimentačního prostředí
    Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů
    Paleobatymetrie spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě z pohledu otolitových faun
    Shrnutí dosažených dílčích výsledků grantového projektu GA ČR 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"
    Trendy v evoluci svrchnodevonských a spodnokarbonských konodontů
    Vývoj kenozoické hadí fauny Evropy
    Vývoj sedimentace a fosilních společenstev ve spodním miocénu v jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Vývoj společenstev rybí a žraločí fauny v oligocénu vnějších Západních Karpat (Morava) a jejich význam pro paleoekologii, paleobatymetrii a stratigrafii
    Základní údaje o grantovém projektu GAČR reg.č. 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"