Record details

Title
    Ekologická stabilita a hodnocení krajiny 1999
Publisher
    Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    1999
Country
    Česká republika
Title keyword
    1999
    Ekologická
    Hodnocení
    Krajiny
    Stabilita
Articles from monograph
    Destrukce a nástin revitalizace krajiny narušené dolováním