Record details

Title
    Ekosystémové služby říční nivy
Publisher
    Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., Vodní hospodářství
Pub. place
    Třeboň
Pub. date
    2008
ISBN
    978-80-254-1834-5
Title keyword
    Ekosystémové
    Nivy
    říční
    Služby
Articles from monograph
    Paleoekologický vývoj niv během pozdního glaciálu a holocénu ve střední Evropě