Record details

Title
    Estudio geologico de riesgos naturales, provincia Santa Ana, El Salvador
Other titles
    Geological study of natural hazards, Department of Santa Ana, El Salvador
    Geologická studie přírodních rizik, department Santa Ana, Salvador
Author
   Babůrek, Jiří
   Baratoux, Lenka
   Baroň, Ivo
   Čech, Stanislav
   Hernández, Walter
   Hradecký, Petr
   Kycl, Petr
   Novák, Zděnek
   Rapprich, Vladislav
   Šebesta, Jiří
   Ševčík, Josef
   Vorel, Tomáš
Pub. date
    2005
Language
    španělsky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    natural hazards,Metapán,stratigraphy,Neogene volcanic rocks
Title keyword
    Ana
    El
    Estudio
    Geologico
    Naturales
    Provincia
    Riesgos
    Salvador
    Santa
Abstract (in czech)
   Geologická studie v geologicky a strukturně značně složitém území.Nová data o sedimentárním, strukturním a vulkanickém vývoji oblasti. Nově stanoveny tektonické procesy a typy ohrožení přírodními událostmi
Abstract (in english)
   Detailed geological study in the area of very complex geological and structural setting. New data on the sedimentary and volcanic evolution, new observation of tectonic processes and about natural hazards assessment.
Abstract (other))
   Estudio geologico detallado en la zona de composición geologica y estructural muy complicada. Nuevos resultados sobre de evolución tanto sedimentaria como volcánica, nuevos datos sobre procesos tectónicos y amenazas naturales
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014