Record details

Title
    Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
Other titles
    Annual report of VaV630/3/00 Complex geochemical research of interactions and migrations of organic and inorganic compounds in rock environmet in 2001, DÚ 02 - Geochemical interaction between fluids and fractured rock environment
Author
   Breiter, Karel
   Dobeš, Petr
   Drábek, Milan
   Eichler, F.
   Gabašová, Ananda
   Karous, M.
   Klepáč, L.
   Krejčík, L.
   Lukeš, J.
   Maros, G.
   Maryška, J.
   Ondruš, Petr
   Pačes, Tomáš
   Pudilová, Marta
   Rukavičková, Lenka
   Severýn, Otto
   Skála, Roman
   Štrof, P.
   Veselovský, František
   Záruba, J.
   Žák, Karel
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2001
Physical description
    160 s.
Language
    česky
Publication type
    výzkumná zpráva oponovaná
Notes
    Objednatel: Ministerstvo životního prostředí
Thesaurs term
    geochemical interaction, fluid flow, granites, hydrological experiments, mathematical modelling
Title keyword
    02
    2001
    Anorganických
    Etapová
    Fluidy
    Geochemická
    Geochemický
    Horninovém
    Horninovým
    Interakce
    Interakcí
    Komplexní
    Látek
    Migrací
    Organických
    Projektu
    Prostředí
    Prostředím
    Puklinovým
    Roce
    řešení
    VaV630/3/00
    Výsledcích
    Výzkum
    Zpráva
Abstract (in czech)
   V granitovém masívu na lokalitě potůčky v Krušných horách byly dokončeny dva hydrogeologické vrty, byla provedena karotáž, scanning jádra, tlakové a stopovací zkoušky.Byly prováděny chemické a mineralogické rozbory a experimenty s interakcí voda-hornina za nízkých i zvýšených teplot. Byl dokončen generátor puklinové sítě a model proudění v puklinovém prostředí, vyvíjí se model transportu látek.
Abstract (in english)
   Annual report of VaV630/3/00 Complex geochemical research of interactions and migrations of organic and inorganic compounds in rock environmet in 2001, DÚ 02 - Geochemical interaction between fluids and fractured rock environment
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014