Record details

Title
    Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko?karlovarské agl. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04
Other titles
    Evaluation of soil use after mining, Sokolov ? Karlovy Vary area.
Author
   Godány, Josef
   Horčička, Lumír
   Hrazdíra, Petr
   Kříbek, Bohdan
   Pašava, Jan
   Rojík, Petr
Pub. date
    2005
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Evaluation of soil use after mining, Sokolov ? Karlovy Vary area.
Title keyword
    1D/8/17/II/04
    Agl
    Dílčí
    Evidence
    Hlediska
    Klasifikace
    Možností
    Optimalizované
    Pedologického
    Projektu
    Rekultivační
    Sanace
    Sokolovsko?karlovarské
    účely
    území
    VaV
    Využití
    Zemin
    Zhodnocení
    Zpráva
Abstract (in czech)
   Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko ? karlovarské aglomerace. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
Abstract (in english)
   Evaluation of soil use after mining, Sokolov ? Karlovy Vary area.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014