Record details

Title
    Expertíza - výběr stavebních materiálů přírodního původu vhodných k regulaci ozáření z přírodních zdrojů v ČR
Author
   Barnet, Ivan
Pub. date
    2012
Physical description
    33 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    ČR
    Expertíza
    Materiálů
    Ozáření
    Přírodních
    Přírodního
    Původu
    Regulaci
    Stavebních
    Vhodných
    Výběr
    Zdrojů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014