Record details

Title
    Expert opinion regarding the processing of technical analysis of the use and completion of gravel extraction, including reserves for life mined sand and gravel deposits in the Ústí region with respect to the District of Law Office Stransky § Partners
Other titles
    Znalecký posudek ve věci zpracování odborné analýzy využívání a roztěženosti těžbou štěrkopísků, včetně životnosti zásob na těžených ložiskách štěrkopísků na území Ústeckého kraje se zřetelem na okres Litoměřice, advokátní kancelář Stránský § Partneři