Record details

Title
    Expertní odhad hydraulických a hydrochemických parametrů
Author
   Holeček, Jan
   Pačes, Tomáš
   Rukavičková, Lenka
Pub. date
    2009
Physical description
    72 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    Expertní
    Hydraulických
    Hydrochemických
    Odhad
    Parametrů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014