Record details

Title
    Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky
Other titles
    Expert assessment reports of the Independent Commission to assess the energy needs of the Czech Republic in the long term with regard to the analysis and evaluation of information and data input materials, especially energy resources, specifically inventory of black and brown coal, uranium and geothermal potential of the Czech Republic
Author
   Burda, Jiří
   Godány, Josef
   Kříbek, Bohdan
   Lukeš, Petr
   Petáková, Zdeňka
   Rambousek, Petr
Pub. date
    2008
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Expert assessment, long term, analysis, energy resources, black and brown coal, uranium and geothermal potential
Title keyword
    Analýzu
    časovém
    černého
    České
    ČR
    Datových
    Dlouhodobém
    Energetických
    Expertní
    Geotermálního
    Hnědého
    Horizontu
    Informačních
    Komise
    Nezávislé
    Odborné
    Podkladů
    Posouzení
    Potenciálu
    Potřeb
    Republiky
    Specificky
    Uhlí
    Uranu
    Vstupních
    Zásob
    Zdrojů
    Zejména
    Zprávy
    Zřetelem
Abstract (in czech)
   Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky - odborné vyjádření k dané problematice
Abstract (in english)
   Expert assessment reports of the Independent Commission to assess the energy needs of the Czech Republic in the long term with regard to the analysis and evaluation of information and data input materials, especially energy resources, specifically inventory of black and brown coal, uranium and geothermal potential of the Czech Republic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014