Record details

Title
    Expertní posouzení využití ložiska štěrkopísků Střížovice-Otrokovice ve vztahu k aktuálním výsledkům "Krajské surovinové politice Zlínského kraje" a k závěrům "Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků na území Zlínského kraje"
Other titles
    Expert assessment of the use of sand and gravel deposits Střížovice-Otrokovice in relation to current results 'Regional raw materials policy Zlin region' and its conclusions 'Studies extraction limits, gradual utilization and protection of mineral reserves in view of the sand and gravel deposits in the Zlín Region'
Author
   Godány, Josef
Pub. date
    2007
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Expert assessment, use of sand and gravel deposits, Studies extraction limits, gradual utilization and protection, mineral reserves
Title keyword
    Aktuálním
    Expertní
    Kraje
    Krajské
    Limitů
    Ložisek
    Ložiska
    Nerostných
    Ochrany
    Politice
    Posouzení
    Postupné
    Střížovice-Otrokovice
    Studie
    Surovin
    Surovinové
    štěrkopísků
    Těžby
    území
    Výsledkům
    Využitelnosti
    Využití
    Vztahu
    Zásob
    Závěrům
    Zlínského
    Zřetelem
Abstract (in czech)
   Expertní posouzení využití ložiska štěrkopísků Střížovice-Otrokovice ve vztahu k aktuálním výsledkům "Krajské surovinové politice Zlínského kraje" a k závěrům "Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků na území Zlínského kraje" - problematika plánované těžby nového ložiska, interpretace výsledků Studie limitů těžby
Abstract (in english)
   Expert assessment of the use of sand and gravel deposits Střížovice-Otrokovice in relation to current results 'Regional raw materials policy Zlin region' and its conclusions 'Studies extraction limits, gradual utilization and protection of mineral reserves in view of the sand and gravel deposits in the Zlín Region'
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014