Record details

Title
    Expertní posouzení a aktuální analýza potřeby využití ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST-2, se zřetelem na ložisko nevyhrazeného nerostu Pňovice (D 3045700)
Other titles
    Expert assessment and needs analysis of the current use of gravel deposits in specific areas of ST-2, with respect to the non-reserved mineral bearing Pňovice (D 3045700)
Author
   Buda, Jan
   Godány, Josef
   Rýda, Karel
   Večeřa, Josef
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Expert assessment, gravel deposits, non-reserved mineral bearing
Title keyword
    3045700
    Aktuální
    Analýza
    Expertní
    Ložisek
    Ložisko
    Nerostu
    Nevyhrazeného
    Oblasti
    Pňovice
    Posouzení
    Potřeby
    Specifické
    ST-2
    štěrkopísků
    Využití
    Zřetelem
Abstract (in czech)
   Expertní posouzení a aktuální analýza potřeby využití ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST-2, se zřetelem na ložisko nevyhrazeného nerostu Pňovice (D 3045700) - odborné vyjádření k dané problematice
Abstract (in english)
   Expert assessment and needs analysis of the current use of gravel deposits in specific areas of ST-2, with respect to the non-reserved mineral bearing Pňovice (D 3045700)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014