Record details

Title
    Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát-západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
Other titles
    Expert opinions regarding the sufficiency of the CGS, respectively. insufficient exploration work carried out so far for responsible decision about attitudes towards deposit of bituminous coal Frenštát-west and east-Frenštát in terms of state mineral policy
Author
   Bohdálek, Petr
   Buda, Jan
   Dušek, Karel
   Godány, Josef
   Mašek, Dalibor
   Rambousek, Petr
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    state mineral policy, Expert opinions,black coal
Title keyword
    černého
    ČGS
    Dalším
    Doposud
    Dostatečnosti
    Expertní
    Frenštát-východ
    Frenštát-západ
    Hlediska
    Ložisku
    Nedostatečnosti
    Politiky
    Postoji
    Prací
    Provedených
    Průzkumných
    Resp
    Rozhodnutí
    Státní
    Surovinové
    Uhlí
    Věci
    Vyjádření
    Zodpovědné
Abstract (in czech)
   Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát-západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky - odborné vyjádření k dané problematice
Abstract (in english)
   Expert opinions regarding the sufficiency of the CGS, respectively. insufficient exploration work carried out so far for responsible decision about attitudes towards deposit of bituminous coal Frenštát-west and east-Frenštát in terms of state mineral policy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014