Record details

Title
    Final Report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, explanatory notes to geological maps, Eshtobin sheet
Author
   Babůrek, Jiří
   Novák, Miloslav
   Opletal, Mojmír
   Soejono, Igor
Pub. date
    2011
Physical description
    53 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    1:25
    000
    Ar
    Azarbayjan
    Building
    Capacity
    Eastern
    Eshtobin
    Explanatory
    Final
    Geological
    Iran
    Iran´s
    Map
    Mapping
    Maps
    Notes
    Province
    Report
    Scale
    Selected
    Sheet
    Sheets
    Staff
    Survey
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014