Record details

Title
    Flokulace odpadních kalů z Úpravny uhlí Komořany
Author
   Mucha, Pavel
   Pechoč, Jiří
   Stoklasa, Jaroslav
Publisher
    ÚSMH AV ČR
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1997
Physical description
    43 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Projekt: GA104/96/1037, GA ČR
    Překlad názvu: Flocculation of waste sludge from preparation plant Komořany
Title keyword
    Flokulace
    Kalů
    Komořany
    Odpadních
    Uhlí
    Úpravny
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012